NORWAY

Birkelid, Fritjof 1973: Norske stenkors i tidlig middelalder. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II, Historisk –Filosofisk klasse. Ny Serie, No.10. Oslo

Bjerkvik, Verner; 2004; Hevd i Gulatingslova?  [Bergen] : Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Brømel, August Theodore; 1837;  Gulathinget. in Urda : et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift  vol1 73-88

Gulatingsseminaret 2000 : Eivindvik 1. og 2. september 2000 : fire foredrag Det Juridiske fakultets skriftserie. Bergen: Univeresitetet i Bergen

Helle, Knut; 1975; Innberetning til Norsk Kuturråd om befaring i Gulen 7.–12.6. (unprinted).

Helle, Knut; 2001; Gulating og Gulatingslova Leikanger, Skald 

Holm-Olsen, Ludvig 1966: Gulatinget. Frå Fjon til Fusa.

Ingvaldsen, S; 2012: Gulatinget  Selja Forlag.

Kleiva, Ivar; 1985; Gulatinget: tingstader og lovverk [Bergen] : Norsk bokreidingslag

Kvaerness, Gunhild; 1996; Blote kan ein gjere om det berre skjer i løynd: kristenrettane i Gulatingslova og Grágás og forholdetmellom dei. Oslo: Noregs forskingsråd

Larson, Lawrence M; 1935; The Earliest Norwegian Laws: being the Gulathing law and the Frostathing law. Translated from the Old Norwegian by Lawrence M Larson. Records of Civilisation 20. New York. Columbia Univ Press

Nordal, Sigurdur 1933: Egils saga Skalla-Grimssonar (Islenzk fornit, 2). Reykjavik (nytrykk 1988).

Robberstad, Knut 1966: Gulatinget. Frå Fjon til Fusa.

Robberstad, Knut 1981 (1937): Gulatingslovi. (4. edition). Norrøne bokverk. Oslo.

Sandal, Aage Olav; 1985; Eivindvik og Gulatinget in  Årbok for Bjørgvin bispedøme (Bjørgvin bispedømeråd : 1950-1952) [Bergen] : Bjørgvin bispedømeråd 67-71

Stema på Gulating 10.juli 1938 Bergen.

Taranger, Absalon 1927 (1893): Paa Gulathing? Frå Fjon til Fusa.

Øye, Ingvild (Sølvberg) 1976a: Innberetning til Norsk Kulturråd om arkeologisk/botansk undersøkelse av Prestmyra, Eivindvik i Gulen, 11.-14.1. 1976 (unprinted).

Øye, Ingvild (Sølvberg) 1976b: Innberetning til Norsk Kulturråd om de arkeologiske utgravningene i Gulen 2.-10.8. 1976 (unprinted).